Thông Tin Dự Án

chủ đầu tư vimefulland

Chủ đầu tư dự án Aurora Garden Vimefulland

Chủ đầu tư dự án Aurora Garden là công ty bất động sản Vimefulland, thuộc công ty con của tập đoàn Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group). Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group) tiền thân là Công ty Cổ phần …